Milloin sähkö on vihreää?

ma 27. marraskuuta 2017 11.56.00


Jos Energiapolarin asiakas haluaa käyttämänsä sähkön olevan sataprosenttisesti sertfioitua biosähköä, hän voi tehdä Lapin Bio+ sähkösopimuksen. Tällöin hän valitsee sähkönsä tuotantolaitokseksi Rovaniemellä sijaitsevan Napapiirin Energia ja Vesi Oy:n Suosiolan voimalaitoksen, jossa sähköntuotannon raaka-aineina käytetään pääasiallisesti lappilaista jyrsinturvetta sekä jonkin verran metsä- ja puutähdehaketta, purua, kuorta, biokaasua ja muita biopolttoaineita.

Tilauksen johdosta ei kuitenkaan aleta rakentaa asiakkaan kotiin erillistä ”vihreän sähkön linjaa”, vaan sähkön liikkeitä seurataan niin sanotuilla alkuperätakuilla, jotka vaihtavat omistajaa vihreän sähkön tuottajan ja kuluttajille sähköä myyvän yhtiön välisessä kaupankäynnissä. Eli kun Energiapolar ostaa sähköä Suosiolasta, se ostaa samalla myös alkuperätakuita.

Energiapolarilla sähkönhankinnasta vastaava riskienhallintapäällikkö Mauri Kuivalainen kertoo, että asiakas voi tarvittaessa tilata esimerkiksi tuuli- tai vesivoimalla tuotettua ympäristöystävällistä sähköä vaikka voimalaitoskohtaisesti. Näin tapahtuu jonkin verran myös käytännössä.   

– Kun tällainen tilaus halutaan tehdä, otan selvää, onko kyseisellä voimalaitoksella myynnissä alkuperätakuita, koska ilman niitä sähkölle ei tule vihreää arvoa. Jos alkuperätakuita on myytävänä, teemme kaupat, paperit vaihtavat omistajaa ja me myymme sitten kyseisen voimalaitoksen sähköä asiakkaalle.

Järjestelmän hallinnoijana toimii Suomessa Fingrid, joka ylläpitää sähkönsiirron kantaverkkoa. Se myöntää uusiutuvia energialähteitä käyttäville sähköntuottajille tuotetun sähkön määrän mukaisesti alkuperätakuita, jotka tuottajat voivat myydä eteenpäin kuluttajien kanssa toimiville sähkönmyyjäyhtiöille.

Energiapolarin Lapin BIO+ sähkö-
sopimus takaa, että asiakkaalle 
myyty sähkö on 
100 % sertifioitua 
biosähköä.

Vihreä sähkö ei ole kuluttajalle merkittävästi kalliimpaa kuin muu sähkö.

Pääosa sähköstä ostetaan sähköpörssistä

Energiapolar hankkii suurimman osan sähköstään pohjoismaiden yhdessä omistamasta Nord Pool -sähköpörssistä, jonka myymä sähkö koostuu kaikilla mahdollisilla tavoilla tuotetusta sähköstä.

Myös ympäristöystävällisesti tuotettua sähköä myydään sähköpörssin kautta siltä osin kun sitä ei ole saatu menemään vihreänä sähkönä alkuperätakuiden kanssa, mutta tuolloin kyseistä sähköä ei luokitella vihreäksi sähköksi.

– Fingrid pitää kirjaa siitä, kuinka paljon uusiutuvaa energiaa käyttävät sähköntuottajat ovat myyneet alkuperätakuusähköä. Energiavirasto ottaa nuo tiedot huomioon, kun se laskee vuosittain, millä tavalla tuotettua sähköä pörssin kautta on kulkenut, Mauri Kuivalainen kertoo.


– Vihreää sähköä kutsutaan myös bio- tai ekosähköksi. Sitä tuotetaan uusiutuvilla energialähteillä, kuten vesi- ja tuulivoimalla, aurinkoenergialla, kierrätyspolttoaineilla, puuperäisillä polttoaineilla tai biokaasulla. Turve määritellään hitaasti uusiutuvaksi biopolttoaineeksi.

– Nord Pool on Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Viron ja Liettuan kantaverkkoyhtiöiden yhdessä omistama sähköpörssi. Sähkön hinta perustuu pörssin päivittäiseen kaupankäyntiin.


Teksti: Timo Rehtonen

 

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Energian säästäminen taloyhtiöissä kiinnostaa enemmistöä

Suomalaisia taloyhtiön osakkaita kiinnostaa energian säästö omassa taloyhtiössään. Tutkimuksen mukaan osakkaista 64 prosenttia on valmis investoimaan taloyhtiön energian säästöön tähtääviin hankkeisiin kustannussäästöjen saavuttamiseksi.

Lue lisää

Sähkön siirron hinnoittelussa energiasta tehoon

Sähkönkäyttötavat muuttuvat nopeasti, mutta niin muuttuvat myös sähköntuotantotavat. Sähköverkoissa taas energian ja tehon välinen suhde muuttuu. Tuore tutkimus hahmottelee uutta tehoperusteista jakeluverkkotariffia, joka korvaisi vanhan energiaperusteisen hinnoittelujärjestelmän.

Lue lisää

Energian kysyntäkin voi joustaa

Sääolojen mukaan vaihteleva sähköntuotanto lisääntyy. Samalla kulutuksen vaihteluihin nopeasti vastaava sähköntuotanto vähenee. Tämä lisää joustotarvetta kulutuksessa. Kulutusjousto ei ole uusi asia. Esimerkiksi sähkölämmitteisten talojen lämmittäminen yöaikaan on vastaavaa tehontarpeen tasausta, mutta jatkossa sitä tarvitaan lisää.

Lue lisää