Työhyvinvoinnista työyhteisön menestystekijä?

05.04.2018, klo 10:26

Työhyvinvoinnista puhutaan paljon. Monesti tulee kiinnitettyä huomiota siihen, miten ihmiset puhuvat työn raskaudesta ja työpäivän jälkeisestä totaalisesta väsymyksestä. Työntekijät arvostavat työhyvinvoinnin korkealle, ja työnantajat profiloituisivat mielellään työhyvinvoinnin lähettilääksi.

Urheilun ohella teen väitöskirjaa, jonka aiheena on työhyvinvointi. Tutkijana olen kiinnostunut jaksamisesta, hyvinvoinnista ja siitä, miten työhyvinvointiin panostaminen vaikuttaa yrityksen menestymiseen. Työhyvinvointi onkin mielenkiintoinen aihe, ja sitä voi tarkastella monesta eri näkökulmasta käsin.Työhyvinvoinnista puhutaan paljon. Monesti tulee kiinnitettyä huomiota siihen, miten ihmiset puhuvat työn raskaudesta ja työpäivän jälkeisestä totaalisesta väsymyksestä. Työntekijät arvostavat työhyvinvoinnin korkealle, ja työnantajat profiloituisivat mielellään työhyvinvoinnin lähettilääksi. Monessa yrityksessä työhyvinvointi kirjataan suunnitelmiin ja osaksi yrityksen strategiaa, mutta miten työhyvinvointiin panostaminen näkyy työyhteisön arjessa. Tässä vaiheessa voisi siis olla aika siirtyä sanoista tekoihin, eli kiinnittää huomiota siihen, miten hyvin ihmiset oikeasti voivat siellä työpaikalla.

Täytyy muistaa, että työhyvinvointi merkitsee eri asioita eri ihmisille. Yksi ihminen voi pitää tärkeänä työkavereita ja sitä, että kuuluu ”porukkaan”. Toinen voi ajatella, että työnantajan tulee tarjota liikuntaseteleitä, joita voi käyttää haluamaansa liikuntaharrastukseen. Kolmas taas voi olla sitä mieltä, että työn vaihtelevuus ja työtehtävien haasteellisuus motivoivat kaikkein parhaiten työn tekemiseen. Tästä päätellen on sanomattakin selvää, että ihmisillä on erilaiset tarpeet työhyvinvointia tukeviin toimenpiteisiin työyhteisössä. Siinä missä joku arvostaa liikuntaseteleitä, voi toinen kaivata työyhteisön yhteisiä tyky-päivä ja kolmas taas haluaa kouluttautumista ja mahdollisuutta etätyöskentelyyn.

Miten työhyvinvointia voidaan sitten kehittää? Työyhteisössä voisi antaa jokaiselle mahdollisuuden kertoa, mikä heidän työhyvinvoinnissaan on tärkeää ja luoda jokaiselle sopiva hyvinvointipaketti. Näin jokaiselle olisi mahdollisuus vaikuttaa työhyvinvointia tukeviin palveluihin, ja panostus voisi taata entistä suuremman ilon.
Työhyvinvoinnista on tehty paljon malleja, joiden avulla ihmiset pyritään laittamaan samaan muottiin ja joiden uskotaan olevan siirrettävissä mihin tahansa työyhteisöön toimiviksi. Voisiko parempi lopputulos syntyä antamalla ihmisille mahdollisuus kertoa, mikä lisää heidän hyvinvointiaan ja jaksamistaan? Työyhteisöissä kannattaa ottaa huomioon erilaiset näkemykset ja muodostaa niiden pohjalta toimiva tapa panostaa työhyvinvointiin. Hyvinvoiva työyhteisö ponnistaa varmasti entistä parempiin suorituksiin ja jaksaa paremmin.

Hyvinvointia kevääseen,

Elisa Pelttari, Energiapolarin kummiurheilija ja kilpahiihtäjä

Valaistuksen syksy on ekologinen ja moni-ilmeinen

Syksyn valaistustrendeissä näkyvät ekologisuus ja kestävä kehitys. Valaistus suunnitellaan yhä useimmin koko kodin erilaisiin ja muuttuviin tarpeisiin. Myös vuorokaudenajat ja luonnonvalo huomioidaan.

Lue lisää

TTS Työtehoseura testasi neljä robotti-imuria: Kotiympäristössä suorituskyky vaihtelee

Työtehoseuran testaamat robotti-imurit olivat koeolosuhteissa melko tasavertaisia, mutta käytännön testeissä niiden suorituskyky vaihteli. Etenkin nurkkien, seinänvierustojen ja eripaksuisten mattojen imurointituloksissa oli laitekohtaisia eroja.

Lue lisää

Jumiutuneelle selälle rentoutusta kotihierontalaitteista

Jomottaako selkää, aristaa ja väsyttää? Mikään ei voita aitoa oikeaa hierojaa, mutta aina siihen ei ole mahdollisuutta.

Lue lisää